Nákupní košík
Košík je prázdný

Registrace nového zákazníka

 
Registrovat osobu firmu

Doručovací adresa
Kontakty
Heslo
Podmínky:

Obchodní podmínky internetového obchodu

Obchodní podmínky řídí a určují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, řídí práva a povinnosti prodávajícího ( provozovatele internetového obchodu) a kupujícího (zákazníka).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR a řídí se zák.č. 89/2012 sb., občanským zákoníkem, zák. č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele, zák. č. 513/1991 sb. obchodní zákoník.

1. Pojmy

Kupní smlouva – smlouva uzavřená za účelem nákupu zboží, smluvní strany jsou kupující a prodávající.

Dodavatel, prodávající – provozovatel internetového obchodu, podnikatelský subjekt, který na základě kupní smlouvy přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelských subjektů, dodává kupujícímu zboží nebo zajišťuje služby.

Kupující – zákazník internetového obchodu, zákazník může být spotřebitel, nebo velkoobchodní odběratel.

Uzavření kupní smlouvym – závazné potvrzení elektronické objednávky v aplikaci internetového obchodu. Uzavřením kupní smlouvy je prodávající povinen dodat objednané zboží. Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a souhlasí s úhradou a odběrem zboží.

2. Dodavatel

FORMO s.r.o
Sídlo: Na Betonce 1361/3, Praha 5 Radotín
IČ: 45147337
DIČ: CZ 45147337
Dodavatel je zapsán u Městského soudu v Praze spis. zn. C 9049

Číslo bankovního účtu: 1027870000/2700 vedený u UniCredit Bank a.s.

3. Objednávka zboží

Katalog zboží se nachází v levém sloupci včetně podkategorií. Jedná se o seznam běžně dodávaného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo tento seznam upravovat a měnit jeho obsah. Vyhrazuje si právo měnit ceny zboží. Nezaručuje dostupnost všech položek seznamu. Dostupnost je uvedena u jednotlivého zboží, nebo bude potvrzena na základě jednotlivých poptávek.

Kupující z katalogu vybere zboží, vyplní objednávkový formulář a odešle jej. Odesláním objednávky kupující objednávku potvrzuje a kupní smlouva, na základě které dodavatel dodá kupujícímu zboží je uzavřena.

Před odesláním objednávky je kupujícímu vypočtena cena zboží a dopravy.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

Dodavatel je povine kupujícímu objednávku potvrdit.

Do potvrzení objednávky může kupující od objednávky bez udání důvodu odstoupit. Po potvrzení objednávky může zákazník od objednávky odstoupit po vzájemné domluvě.

Dodavatel může taktéž od objednávky odstoupit, a to v případě, že není schopen kupujícímu zboží dodat z důvodu vyprodání zásob.

Veškeré objednávky včetně identifikačních údajů kupujícího dodavatel archivuje, to jak pro případné řešení reklamace, tak pro další účely vyplývající z činnosti dodavatele.

4. Dodávka a úhrada zboží

Zboží je kupujícímu dodáno po odeslání a potvrzení objednávky dodavatelem a to do 2 až 6 dnů, dle možností dodavatele.

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to způsobem dopravy, kterou si kupující vybral v objednávce.

Doručením zboží na adresu, kterou kupující určil v objednávce je zboží dodané.

Kupující si v objednávce vybere způsob úhrady zboží.

Při převzetí zboží je kupující povinen si toto zboží prohlédnout. Podepsáním přepravního listu stvrzuje kupující převzetí zboží v nepoškozeném stavu.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy a zboží vrátit bez udání důvodu a to do 14 dnů od doručení zboží. O tomto informuje dodavatele písemně, telefonicky nebo elektronicky. Kupující je v takovém případě povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy toto zboží vrátit dodavateli a to neporušené, nepoškozené, nepoužité, kompletní vč. příslušenství, dokladů a originálního obalu.

Po navrácení zboží je dodavatel povinen kupujícímu vrátit finanční částku ve výši kupní ceny a to nejpozději do 14 a to včetně nákladů na přepravu. Dodavatel není povinen uhradit kupujícímu náklady na dopravu spojenou s odstoupením od smlouvy a vrácením zboží dodavateli.

V případě, že je zboží kupujícím vráceno poškozené, použité, nekompletní nebo v jiném stavu než bylo zákazníkovi dodáno, má dodavatel právo na náhradu nákladů spojených s uvedením zbožím do původního stavu. Tyto náklady jsou odečteny od plnění zákazníkovi plynoucí z odstoupení od smlouvy.

6. Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje osobní údaje kupujících tj. jméno, příjmení, název, IČ, adresa, telefon, adresy elektronické komunikace a to za účelem vyřízení objednávky, uzavření smlouvy, popřípadě uzavření smluv v budoucnu a za účelem zpracování v souvislosti s činností dodavatele( např. pro účely reklamace apod.).

Kupující dává potvrzením objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kupující může dále projevit souhlas se zasíláním aktuálních obchodních nabídek a obchodních sdělení. Tento souhlas může kdykoliv elektronickou poštou odvolat.

Dodavatel se zavazuje osobní údaje shromažďovat a spravovat v souladu se zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Dále se zavazuje, že údaje kupujících nepředá jiným osobám a podnikatelským subjektům.

7. Závěrečné ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí uzavírání všech kupních smluv uzavřených dodavatelem prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit

Reklamační řád

Reklamační řád se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ustanoveními zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a je platný od 1.1.2014.

Na veškeré zboží zakoupené u dodavatele se vztahuje záruční doba 24 měsíců ode dne doručení zboží dopravcem. Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, tyto vady je kupující povinen reklamovat u dopravce.

V případě, že kupující obdrží od dodavatele zboží, které není v bezvadném stavu, má právo na opravu nebo výměnu nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Jestliže není možná oprava ani výměna má kupující právo na odstoupení od smlouvy.

Vyskytne-li se, podstatná závada na zboží v průběhu záruční doby má kupující právo na odstranění vady, výměnu zboží, odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z ceny zboží. V případě nepodstatné závady má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřené slevy

Kupující je povinen informovat o záměru reklamace zboží dodavatele a to písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky. Zašle zboží na adresu dodavatele, pečlivě zabalené a přiloží k němu doklad o koupi a popis vady.

Dodavatel je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout do 3 dnů od doručení reklamovaného zboží. O výsledku rozhodnutí vyrozumí dodavatel kupujícího elektronickou poštou, popřípadě písemně.

Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů.

Reklamace se nevztahuje na závady vzniklé:

  • běžným používáním
  • nesprávným používáním
  • nesprávným skladováním

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.1.2014.

Doprava a platba

Způsob dopravy:

Osobní odběr 0,- Kč
Palackého 151, Příbram I
OC Nová Zdaboř OD Stavus, Žežická 597, Příbram VII
Česká pošta 99,- Kč

Způsob platby:

Hotově při osobním odběru
Převodem na účet
Dobírka